Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn

Thu, 18 May 2017 01:00:15 +0700

Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn

Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Truyện Chuyên Nghiệp Phẫn Diễn của tác giả Cố Sở thuộc thể loại đam mỹ hiện đại, xuyên qua thời không cải trang giả dạng hệ thống khoái xuyên.

Ta là Ngô Trăn Suất, là một người sắm vai chuyên nghiệp các nhân vật trong tiểu thuyết. Cuộc đời của ta chưa từng thất bại,cho đến khi ta nhận diễn trong một bộ đam mỹ tiểu thuyết. Vạn vạn không ngờ, kia cũng là dấu mốc bắt đầu cho kiếp sống bất vô oán hối của ta.

Mọi người cùng đón đọc truyện nhé.