Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba

Wed, 27 Dec 2017 12:33:32 +0700

Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba

Chung Cực Ngoan Liệt Miêu Dữ Miêu Ba Ba Review Rating: 9.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Thông báo cho mọi người biết ta... 

Ta chính là mèo  Somali danh giá, hơn nữa còn có huyết thống quý tộc thuần chủng, nếu không phải vì ta mải chơi không cẩn thận lạc đường, còn lâu mới trốn trong thùng các tông á!Nhặt được ta còn dám không nuôi ta, người không có trách nhiệm là tệ nhất nhất nhất nhất!!!! 

Đam mỹ ấm áp văn…tiểu thụ có thể biến thành mèo, chắc cũng coi như nhân thú văn được rồi, nhỉ…