Chiêu Oán

Wed, 29 Mar 2017 22:35:02 +0700

Chiêu Oán

Chiêu Oán Review Rating: 7.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Ngôn Tình
  • Nguồn:Sưu Tầm
  • Tình trạng:Đang cập nhật
Truyện Chiêu Oán của tác giả Mạnh Bà Thang là một truyện ngôn tình, cổ đại, nữ cường, tu chân. Có những thứ không muốn nhớ nhưng phải nhớ. Có những thứ không muốn hận nhưng không thể không hận.

Linh hồn ta tồn tại cũng bởi oán khí bốc cao tận trời ấy. Hết thảy ta đều tính toán, hết thảy ta đều đòi lại. "Tầm tiên vấn đạo"? Ta tu đạo không phải để thành tiên! Tâm ta là của ta, há cần trời phải vấn? Một kiếm này chặt đứt quá khứ! Một kiếm này khắc lại thù xưa!