Chậm Rãi Tiên Đồ

Mon, 10 Apr 2017 22:20:37 +0700

Chậm Rãi Tiên Đồ

Chậm Rãi Tiên Đồ Review Rating: 9.83 out of 10 based on 3 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Tiên Hiệp
  • Nguồn:Editor: Tang Ca
  • Tình trạng:Đang cập nhật
Truyện Chậm Rãi Tiên Đồ của tác giả Tuyệt Thế Tiểu Bạch là một truyện tiên hiệp khá hấp dẫn và thú vị cho bạn đọc. Hết thảy phồn hoa đều là mây bay, phàm là người tu tiên, chỉ khi tu đến bờ bên kia mới gọi là chính đạo.

Ngu dốt như nàng, phải trải qua trăm gian ngàn khổ mới giật mình nhận ra. Con đường tu tiên dài lâu, tàn khốc dữ dội, cho dù đã từng kinh tài tuyệt diễm, tỏa sáng chói lọi nhưng nếu không thể đến bên kia bờ trường sinh thì có tính là gì, còn không bằng thanh thanh thản thản làm một mãng phu tiêu diêu tự tại nơi sơn dã.