Bình An Một Đời

Sat, 19 Nov 2016 23:14:48 +0700

Bình An Một Đời

Bình An Một Đời Review Rating: 8.50 out of 10 based on 2 reviews. 0
Truyện Bình An Một Đời của tác giả Milk Milk là một câu truyện thuộc thể loại truyện xuyên qua hiện đại.

Bản thân An An là người rất kiên cường, những lúc đau đớn do bệnh tật mang lại cô luôn thì thầm với chính mình :” Cố lên, cố lên, một chút là khỏi mà!”  Haiz, chính là lừa mình dối người, căn bệnh ung thư phát tác, đau đớn vì điều trị, vì bệnh, có khỏi đau thì chắc ….An An cô cũng đã không tồn tại.