Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh

Wed, 11 Jan 2017 22:26:38 +0700

Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh

Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh Review Rating: 8.00 out of 10 based on 1 reviews. 0
  • Tác giả:
  • Thể loại:Truyện Đam Mỹ
  • Nguồn:Biên tập: Mặc Nhiên, Graylain
  • Tình trạng:Hoàn Thành
  • Lượt đọc:395
Truyện Bất Phụ Như Lai Bất Phụ Khanh của tác giả Song Tử Tinh Không là một câu truyện đam mỹ cổ trang, cung đình, quân thần, 1×1, cường cường HE.

Nếu ngươi thích một bụi cỏ dại, bây giờ có một con hưu đứng đó, trong đám cỏ chỉ có bụi cỏ ngươi thích là ngon miệng nhất, con hươu chắc chắn sẽ ăn. Vậy phải làm thế nào để cứu bụi cỏ đó, trong khi ngươi không thế giết con hưu, cũng không thể đánh đuổi nó đi? … Chỉ còn một cách, đó là trở thành chủ nhân của con hươu, buộc nó không được ăn bụi cỏ!