Bảo Tiêu Chiến Thần

Tue, 07 Nov 2017 09:15:17 +0700

Bảo Tiêu Chiến Thần

Bảo Tiêu Chiến Thần Review Rating: 8.50 out of 10 based on 1 reviews. 0
Hàn Thiên là một thiếu niên bình thường, nhưng một ngày vì làm “anh hùng“ cứu người cuối cùng khiến cả hai người cùng chết. Hắn tỉnh dậy vào một thân xác mới, ở một thành phố mới, một thân phận mới.