Truyện Vũ Động Càn Khôn

FULL

Truyện Bảy Ngày Ân Ái

FULL

Truyện Vĩnh Dạ Quân Vương

Drop

Truyện Tình Yêu Quý Tộc

Drop

Truyện Dị Thế Tà Quân

FULL

Truyện Thế Giới Tu Chân

FULL

Truyện Kỵ Sĩ Khải Huyền

Drop

Truyện 365 Ngày Hôn Nhân

FULL

Truyện Vĩnh Sinh

FULL

Truyện Vũ Thần

FULL

Truyện Thôn Phệ Tinh Không

FULL

Truyện Linh La Giới

FULL

Truyện Sống Cùng Chị Dâu

Drop

Truyện Tiên Nghịch

FULL

Truyện Đấu Phá Thương Khung

FULL

Truyện Đại Ma Vương

FULL

Truyện Bàn Long

FULL

Truyện Một Giấc Hồng Trần

Drop

Truyện Tối Cường Gia Chủ

Drop

Truyện Rồng Đất

Drop

Truyện Lăng Thiên Kiếm Thần

Drop

Truyện Trường Thiên Ký

Drop

Truyện Đồ Chơi Của Quỷ Dữ

Drop

Truyện Kiếm Ma

Drop