Truyện Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 20

Truyện Phù Thiên Ký

Chương 132

Truyện Bá Tước

Chương 68

Truyện Bệnh Vương Độc Sủng Kiều Thê

Chương 37

Truyện Ngọn Gió Mùa Thu

Chương 175

Truyện Em Trốn Không Thoát Tay Anh Đâu

Chương 4

Truyện Sủng Phi Thượng Vị Ký

Chương 30

Truyện Tái Hôn Với Chồng Cũ

Chương 3

Truyện Nhất Niệm Thiên Chủ

Chương 165

Truyện Cô Bạn Gái Nhút Nhát Của Tôi

Chương 11

Truyện Câu Chuyện Về Số Mệnh Của Chúng Ta

Chương 12

Truyện Ăn sạch sành sanh yêu chết em

Chương 5

Truyện Vú Em Là Bạch Cốt Tinh

Chương 49

Truyện Khủng Bố Cao Hiệu

Chương 152

Truyện Tướng Phủ Ngốc Thê

Chương 122

Truyện Tu La Tình Nhân

Chương 68

Truyện Tiểu Sủng Phi Của Nhiếp Chính Vương

Chương 85

Truyện Mơ Ước Hậu Vị

Chương 78

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Quyển 6 - Chương 340

Truyện Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Tiểu Nương Tử

Chương 66

Truyện Xin Chào, Chàng Trai Trẻ

Chương 41

Truyện Chính Phi Không Bằng Tiểu Thiếp

Chương 75

Truyện Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!!

Chương 46

Truyện Sử Thượng Tối Cường Tông Chủ

Chương 272