Truyện Trọng Sinh Nhược Thủy

FULL

Truyện Thần Châu Kỳ Hiệp

FULL

Truyện Phương Trượng

FULL

Truyện Tình Yêu Thời Cung Hoàng Đạo

Drop

Truyện Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha

FULL

Truyện Tạm Biệt, Cô Nàng Lạnh Lùng

FULL

Truyện Nếu Anh Là Giọt Lệ Nơi Đáy Mắt Em

FULL

Truyện Tàn Bào

FULL

Truyện Liệu Có Thể Là Định Mệnh

Drop

Truyện Tao Thề! Không Bao Giờ Không Bao Giờ Tao Hâm Mộ Hotboy Nữa

Drop

Truyện Đổi Hồn

FULL

Truyện Giả Làm Tình Nhân Xã Hội Đen

FULL

Truyện Nước Mắt Thiên Sứ

FULL

Truyện Lưu Manh Thiên Tiên

Drop

Truyện Devil's Love (Tình Yêu Của Ác Quỷ 2)

FULL

Truyện Khải Băng. Tôi Mới Là Chồng Em

Drop

Truyện Ngọc Tỏa Dao Đài

FULL

Truyện Bi Kịch Tiểu Lạt Tiêu

Drop

Truyện Vô Sắc Cũng Khuynh Thành

FULL

Truyện Cô Gái Tháng Sáu

FULL

Truyện Tùy Tiện Phóng Hỏa

FULL

Truyện Tán Tỉnh Cô Nàng Xấu Hổ

FULL

Truyện Bộ Đôi Bướng Bỉnh

Drop

Truyện Thiên Thần Hay Ác Quỷ? Nàng Công Chúa Đến Từ Bóng Đêm

Drop