Truyện Tiên Vương

Drop

Truyện Bỉ Ngạn Hoa Hồn

Drop

Truyện Sinh Tiếu Thủ Hộ Thần

FULL

Truyện Dục Vọng Phong Thiên

Drop

Truyện Nguyên Tiên

Drop

Truyện Thông Thiên Chi Lộ

FULL

Truyện Bất Diệt Truyền Thuyết

FULL

Truyện Ma Long

FULL

Truyện Huyền Thiên

FULL

Truyện Quyền Thần

FULL

Truyện Bất Diệt Kiếm Thể

FULL

Truyện Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ

FULL

Truyện Tiên Ngục

FULL

Truyện Tiên Hà Phong Bạo

FULL

Truyện Giang Hồ Nghĩa Hiệp

Drop

Truyện Bông Hồng Băng

Drop

Truyện Ngạo Kiếm Lăng Vân

FULL

Truyện Thứ Nữ

FULL

Truyện Tiên Bảng

Drop

Truyện Trò Chơi Nguy Hiểm Tổng Tài Tội Ác Tày Trời

FULL

Truyện Thần Y Ngốc Phi

FULL

Truyện Tổng Tài Tôi Yêu Chính Là Anh

FULL

Truyện Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần

FULL

Truyện Lục Đạo Tiên Tôn

Drop