Truyện Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 132

Truyện Hộ Tâm

Chương 101

Truyện Điền Viên Cốc Hương

Chương 299

Truyện Đại Náo Phủ Đại Tướng Quân

Chương 98

Truyện Ép Yêu 100 Ngày

Chương 421

Truyện Đan Khí Thần Tôn

Chương 87

Truyện Ngã Dục Phong Thiên

Chương 1675

Truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 353

Truyện Đỉnh Cao Quyền Lực

Chương 542

Truyện Cô Vợ Giả Mạo Rất Thần Bí

Chương 405

Truyện Đế Bá

Chương 2996

Truyện Đích Trưởng Nữ

Chương 162

Truyện Nữ Nhi Lạc Gia

Chương 183

Truyện Vương Phi Hắc Đạo Chiếm Nhà Giữa

Chương 88

Truyện Thiên Hạ Đệ Nhất Yêu Nghiệt

Chương 206

Truyện Đích Nữ Vương Phi

Chương 169

Truyện Vạn Cổ Chí Tôn

Chương 3339

Truyện Trâm 4: Chim Liền Cánh

Chương 32

Truyện Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc

Chương 22

Truyện Biểu Tiểu Thư Tướng Phủ

Chương 17

Truyện Dạ Thoại: U Minh Quái Đàm

Quyển 1 - Chương 12

Truyện Thứ Nữ Đương Gả: Nhất Đẳng Thế Tử Phi

Chương 20

Truyện Phù Thiên Ký

Chương 132

Truyện Bá Tước

Chương 68