Truyện Thiếu Gia Máu Lạnh Và Tiểu Thư Máu Nóng

Chương 62

Truyện Tam Tiểu Thư Anh Yêu Em

Chương 5

Truyện Crush-Cơn Cảm Nắng Không Có Thuốc Chữa

Chương 5

Truyện Chính Là Em

Chương 1

Truyện Thiên Tống

FULL

Truyện Chân Linh Cửu Biến

FULL

Truyện Mịch Tiên Lộ

FULL

Truyện Sổ Tay Nuôi Dưỡng Công Công

Chương 65

Truyện Trạch Thiên Kí (Ttv)

Chương 1123

Truyện Những Bí Ẩn Của Lãnh Đạo Thú Tính

Chương 292

Truyện Nhóc! Yêu Em

Chương 4

Truyện Trở Về Năm 12 Tuổi

Chương 31

Truyện Tranh Bá Thiên Hạ

FULL

Truyện Thiên Kim Hạ Phủ

Chương 32

Truyện Tà Phượng Nghịch Thiên

Q. 1 - Chương 65

Truyện Lãng Tử Tại Đô Thị

Chương 421

Truyện Cuộc Hôn Nhân Dài Lâu

Chương 206

Truyện 1001 Đêm Tân Hôn

Chương 264

Truyện Gả Cho Nhân Viên Công Vụ Thời Bắc Tống

Chương 37

Truyện Tổng Tài Ở Trên Tôi Ở Dưới

Chương 3

Truyện Nhị Vương Phi Hai Mặt

Chương 26

Truyện Kim Phi Tích Bỉ

Chương 103

Truyện Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục

Q. 6 - Chương 374

Truyện Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi

Chương 158