Truyện Khước Lục

Chương 30

Truyện Cung Khuyết

FULL

Truyện Thời Thanh Xuân Của Tôi

Chương 20

Truyện Lễ Tình Nhân Tìm Kiếm Tình Yêu Đích Thực

Chương 24

Truyện Bán Yêu Tư Đằng

Q. 10 - Chương 7

Truyện Siêu Việt Tài Chính

Chương 300

Truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 544

Truyện Con Đường Đế Vương

Q. 50 - Chương 1

Truyện Thương Tâm

Chương 11

Truyện Cuộc Hành Trình Ăn Thịt

Chương 172

Truyện Toàn Chức Cao Thủ

Chương 1090

Truyện Kiều Nữ Thương Hộ Không Làm Thiếp

Chương 71

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 140

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Q. 3 - Chương 292

Truyện Mãi Mãi Cưng Chiều Em

Chương 98

Truyện Tổng Tài Biến Thái Tôi Yêu Anh

Chương 26

Truyện Khuynh Thành Tiểu Độc Phi

Chương 373

Truyện Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 53

Truyện Sóng Gió Học Đường_Vẫn Cứ Thích Em 1.

Chương 19

Truyện Thê Khống

Chương 52

Truyện I Know You Don't Know

Chương 34

Truyện Giữa Chốn Phù Dung

Chương 26

Truyện Trùng Sinh Nữ Phụ

Chương 171

Truyện Xuyên Việt Luôn Bị Nam Chủ Công Lược

Chương 21