Truyện Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng!

Chương 90

Truyện Thê Khống

Chương 124

Truyện Chỉ Cưng Chiều Thái Tử Phi Xấu Xí

Chương 28

Truyện Tử Dương

Chương 327

Truyện Nàng Thật Tàn Nhẫn, Nhưng Ta Yêu Nàng!

Chương 97

Truyện Sủng Thiếp Ở Vương Phủ

Chương 35

Truyện Vị Hôn Thê Bá Đạo

Chương 72

Truyện Ngũ Đại Tài Phiệt

Chương 67

Truyện Với Em, Anh Mãi Là Bé Con [BTS-Fanfic]

Chương 32

Truyện Độc Nữ Lệ Phi

Chương 92

Truyện Trọng Sinh Tiêu Dao Đạo

Chương 162

Truyện Hiền Tri Thiên Lý

Chương 167

Truyện Phong Hoa Vô Song: Cưng Chiều Độc Phi

Chương 69

Truyện Thiên Đường Kinh Khủng

Chương 185

Truyện Cô Vợ Gả Thay Của Tổng Giám Đốc

Chương 15

Truyện Thư Kiếm Trường An

Chương 537

Truyện Xuyên Đến Bộ Lạc Nguyên Thủy

Chương 143

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 445

Truyện Tomboy Lạnh Lùng Băng Giá

Chương 23

Truyện Đêm Trước Ly Hôn

Chương 54

Truyện Nhất Ngôn Thông Thiên

Q. 4 - Chương 413

Truyện Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 114

Truyện Hôn Lễ Đệ Nhất Thiên Hạ

Chương 150

Truyện Đồ Biến Thái! Tránh Xa Tôi Ra!

Chương 205