Truyện Thực Hồn Đồ

FULL

Truyện Thực Định Chung Thân

FULL

Truyện Biến Thân Túc Xá

Chương 78

Truyện Giáo Chủ Ma Giáo Có Lúm Đồng Tiền

FULL

Truyện Thiên Triều Quỷ Sư

FULL

Truyện Cố Phán Rực Rỡ

Chương 29

Truyện Khinh Ngữ

Chương 49

Truyện Chào Buổi Sáng, U Linh Tiểu Thư

Chương 51

Truyện Ngoại Truyện - Lan Rùa

Chương 7

Truyện Thánh Đế Ma Thần Hệ Thống: Thánh Đế Chi Đạo

FULL

Truyện Lời Thề Của Ánh Trăng!

Chương 15

Truyện Hoàn Khố Đế Phi

Chương 20

Truyện Nữ Tướng Trọng Kĩ Nam

Chương 27

Truyện Hoàng Thượng Đừng Nghịch!

FULL

Truyện Bí Mật Thức Tỉnh

Chương 15

Truyện Làm Phi

Chương 52

Truyện Cám Ơn Vận Mệnh Đã Cho Anh Gặp Được Em

Chương 23

Truyện Con Đường Theo Đuổi Nam Thần

Chương 41

Truyện Tổng Tài Đại Nhân, Thể Lực Tốt!

Chương 40

Truyện Tổng Thống Đại Nhân, Đừng Kiêu Ngạo!

Chương 75

Truyện Nam Thần Ở Phòng Bên Cạnh

Chương 347

Truyện Gia Khẩu Vị Quá Nặng

Chương 320

Truyện Nguy Tình Hắc Đạo

Chương 17

Truyện Sủng Hôn Hào Môn

FULL