Truyện Thu Phục Nam Thần Phái Cấm Dục

Chương 8

Truyện Vô Danh Giới

Chương 70

Truyện Tư Thái Cung Phi

Chương 164

Truyện Độc Sủng Thánh Tâm

Chương 82

Truyện Xuyên Nhanh: Nam Thần, Bùng Cháy Đi!

Chương 85

Truyện Phàm Nhân Tu Tiên Chi Tiên Giới Thiên (Phàm Nhân Tu Tiên 2)

Chương 510

Truyện Mẹ Chưa Kết Hôn: Tình Nhân Một Ngày Của Tổng Giám Đốc

Chương 57

Truyện Bà Xã Ngọt Ngào Đáng Yêu: Lệ Thiếu Sủng Tận Trời

Chương 15

Truyện Ông Xã Tổng Tài Bá Đạo Sủng: Bảo Bối, Tiếp Tục

Chương 398

Truyện Tổng Thống Cưng Chiều Vật Nhỏ Đáng Yêu

Chương 372

Truyện Mẹ Ngốc Cực Phẩm Thật Uy Vũ

Chương 277

Truyện Vô Tận Kiếm Trang

FULL

Truyện Trèo Cửa Sổ Gây Án: Ông Xã Ra Tay Nhẹ Nhàng

Chương 267

Truyện Đế Thiếu Kiêu Ngạo, Cố Chấp Sủng

Chương 125

Truyện Ảnh Hậu Toàn Năng Sủng Chồng Ngốc

Chương 119

Truyện Trọng Sinh Trường Quân Đội: Thiếu Tướng Phúc Hắc, Thiếu Dạy Dỗ

Chương 172

Truyện Chồng Trước Có Độc: Hợp Đồng Hàng Tỷ Đoạt Con

Chương 240

Truyện Linh Khí Bức Nhân

Chương 73

Truyện Vạn Giới Pháp Thần

Chương 334

Truyện Trò Chơi Luân Hồi

Chương 58

Truyện Thiên Đạo Hệ Thống

Chương 568

Truyện Dâm Đế Phục Thù

Chương 29

Truyện Bạo Chúa

Chương 115

Truyện Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống

Chương 322