Truyện Ơ... ĐM! Ta Thành Vương Phi Rồi!

Chương 52

Truyện Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Chương 175

Truyện Tại Hạ Không Phải Là Nữ

Chương 279

Truyện Băng Hạ

Chương 10

Truyện Độc Y Thần Nữ: Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê

Chương 469

Truyện Bỏ Ta Còn Ai

Chương 101

Truyện Nàng Phi Chuyên Sủng Của Vương Gia Ngốc

Chương 146

Truyện Dược Hương Trùng Sinh

Chương 125

Truyện Bệnh Vương Tuyệt Sủng Độc Phi

Chương 107

Truyện Trọng Sinh Cao Môn Đích Quý Nữ

Chương 327

Truyện Triệu Hoán Sư Khuynh Thành

Chương 335

Truyện Trùng Sinh Cao Môn Đích Nữ

Chương 329

Truyện Bản Cung Số Khổ, Luôn Có Điêu Dân Muốn Hại Bản Cung

Chương 11

Truyện Nhật Ký Thanh Xuân

Chương 7

Truyện Vạn Giới Gian Thương

Chương 20

Truyện Mạt Thế Cam Đường

Chương 10

Truyện Tạo Hóa Tiên Đế

Chương 520

Truyện Mãng Hoang Kỷ

Chương 1900

Truyện Xin Hãy Chọn Con Tim

Chương 16

Truyện Thê Khống

Chương 2

Truyện Khuynh Thành Tuyệt Thế Thần Linh Sư

Chương 7

Truyện Liên Minh Chi Thần

Chương 203

Truyện Nhật Lệ

Chương 7

Truyện Y Gia Truyền Kỳ

Chương 6